ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНА РАБОТА ВО СЛУЖБАТА ЗА МЕДИЦИНА НА ТРУД, 2016 ГОДИН

Институтот за јавно здравје го објави првиот Извештај за видот и обемот на извршена работа во овластените установи за медицина на трудот. Податоците можете да ги најдете на блогот Професионално здравје и медицина на трудот.

http://iph.mk/wp-content/uploads/2017/05/Извештај.pdf

Posted in Документи, Новости.