Разговор со Зоран Стефановски, предавач во рамки на обука за организациско управување

Posted in Новости.