БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА – Студија

Во рамките на проектот – Зголемување на капацитетите и зајакнување на улогата на регионалните граѓански организации за подобрување на работните услови и дијалог со државните институции, Македонско здружение за заштита при работа изготви Студија за безбедност и здравје при работа.

Оваа Студија, како дело е високо квалитетно четиво кое е наменето за поширока целна група; почнувајќи од инженери за заштита при работа, стручни лица за безбедност при работа, лекари по медицина на труд, но секако и за менаџери по компаниите (како домашни, така и странски) и за самите вработени кои на едно
место ќе можат да бидат информирани за една проблематика која директно, лично ги засега…

Hits: 106

Posted in Публикации.