КОЛАПС НА НЕОБЕЗБЕДЕНО СКЕЛЕ

ЛИНК: http://www.ppconstructionsafety.com/newsdesk/2017/08/11/scaffold-collapse-caused-by-lack-of-ties/ ПРЕВОД ОД Google Translate Скелето кое падна за малку промаши минувач и се струполи врз  паркираните автомобили Изведувач на скеле / ​​покриви е казнет откако се срушило скеле во индустриска единица во Пул, Дорсет […]

повеќе

Билтен за безбедност во рудниците бр 138

Експлозијата е опасна состојба поврзана со неконтролираното испуштање на енергија предизвикана од електричен опсег. Температурата на опсегот може да биде четири пати поголема од површината на сонцето. Како резултат на експлозијата може сериозно да им […]

повеќе