Билтен за безбедност во рудниците бр 138

Експлозијата е опасна состојба поврзана со неконтролираното испуштање на енергија предизвикана од електричен опсег. Температурата на опсегот може да биде четири пати поголема од површината на сонцето. Како резултат на експлозијата може сериозно да им […]

повеќе