Подршка на работниците и работодавачите во услови на пандемија

Какви мерки за заштита треба да преземат работниците и работодавачите додека трае корона кризата? Ова се само дел од најчесто поставуваните прашања помеѓу вработените во услужната дејност за време на пандемијата предизвикана од Ковид-19. За […]

повеќе

Колку се заштитени текстилните работници во услови на КОВИД-19?

Дали смеам да престанам со работа доколку почувствувам дека здравјето и животот ми се во опасност поради Ковид-19? Какви мерки за заштита треба да преземат моите работодавачи додека трае коронакризата? Ова се само дел од […]

повеќе

ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА КОНСУЛТАНТ

ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА КОНСУЛТАНТ Почитувани, Македонско здружение за заштита при работа во рамките на проектот „Обезбедување усогласеност со европските стандарди за добри практики за безбедност и здравје при работа за […]

повеќе

ДЕБАТА 2: КОВИД 19 – ПРАВИЛНИК НА ЛИСТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ

Одржана втора дебата помеѓу претседателот на МЗЗПР – Милан Петковски и стручни авторитети од областа на медицината, трудовото право и граѓанскиот сектор на тема: Правилник листа на професионални болести Сл.весник бр. 118 од 07 мај […]

повеќе

Допис доставен до Влада, Министерство за труд и социјална политика и Министерство за здравство

Допис доставен до Влада, Министерство за труд и социјална политика и Министерство за здравство Иницијатива за професионални заболувања Ковид 19 Врз основа на одржан состанок помеѓу Претседателот на МЗЗПР – Милан Петковски и стручни авторитети […]

повеќе

Соочени со пандемија: Грижа за безбедноста и здравјето на работа

Македонското здружение за заштита при работа како дел од своите активности во одбележувањето на 28 април – Светскиот ден за БЗР и борбата против ширењето на Ковид 19, во соработка со националната канцеларија на МОТ, го направи преводот и техничкото уредување на публикацијата „Соочени со пандемијата: Грижа за безбедноста и здравјето при работа“.  

повеќе

28 Април Светски ден за БЗР

Податоците за 2019 г. потврдуваат дека се гине на работните места! Во нивна чест и сеќавање, на 28 април, го започнавме проектот за создавање на најмалиот парк во светот, во кој ги садиме фиданките од […]

повеќе

28 април „Светски ден за безбедност и здравје при работа“ 2020

  Во 2003 година, Меѓународната организација на трудот (МОТ) започна да го одбележува Светскиот ден со цел да се нагласи превенцијата од несреќи и болести при работа, искористувајќи ги традиционалните јаки страни на трипартизмот и […]

повеќе

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕСРЕЌИ ПРИ РАБОТА 2019

И оваа година МЗЗПР  како и претходнитего изработи годишниот извештај за несреќи при работа. И оваа година заклучуваме дека бројните институции се борат со својата улога која треба да ја имаат во создавањето на превентивна […]

повеќе

Соочени со пандемија: Грижа за безбедноста и здравјето на работа

Од минатите кризи научивме дека работните места можат да бидат од витално значење за да ги спречат и контролираат несаканите појави. Соодветните мерки за безбедност и здравје при работа можат да играат клучна улога во […]

повеќе

Препораки за превенција на вработени во администрација/канцелариско работење

Доколку немате план за превенција од инфективни болести со мерки за претпазливост, потребно е веднаш да го изработите. Tој ќе биде водилка во заштитните дејствија против COVID-19. Треба да сте запознаени со упатствата, советите и […]

повеќе