Листа за проверка согласно Закон за безбедност и здравје при работа

Епи Центар  во рамки на ПРОЕКТ НА УСАИД – ПАРТНЕРСТВО ЗА ПОДОБРА БИЗНИС РЕГУЛАТИВА изготви листа, со прашања, кои се однесуваат во насока на подобро запознавање со процедурите од инспекциски надзор. Прашалникот е поставен на […]

повеќе

ПРЕПОРАКИ ЗА ПОВТОРНО ОТВОРАЊЕ НА ГРАДИНКИТЕ ВО ВРЕМЕ НА ЕПИДЕМИЈА СО КОВИД-19

Појавата на новиот корона вирус, донесе една нова реалност  на зголемен ризик по животот и здравјето на луѓето. Промените во начинот на однесување и стекнатите навики, прилагодување кон новонастанатата состојба е неминовно. Придржување кон мерките […]

повеќе

Одговор на ФЗО на допис од МЗЗПР

Дополнителен одговор од ФЗО Одговор на поставеното прашање на МЗЗПР до Фондот за здравствено осигурување во однос на дефинирање на повреда на работно место при работа од дома (следствено организационата мерка – работа од дома) […]

повеќе

Одговор од страна на МТСП на поставеното прашање за работа од дома

Доставен е одговор од страна на МТСП на поставеното прашање на МЗЗПР во однос на дефинирање на повреда на работно место при работа од дома (следствено организационата мерка – работа од дома). МТСП – одговор […]

повеќе

Конкурс за ангажирање на еден експерт

Конкурс за ангажирање на еден експерт за подготовка на компаративна анализа за функционирање на Националните совети за БЗР на регионално ниво. Invitation for engage one expert on preparation of comparative analysis of the functioning of […]

повеќе

Решение за отпочнување  на спроведувањето на здравствените прегледи, согласно одредбите од законот за БЗР.

Ве информираме  дека Министерство за здравство донесе решение за отпочнување  на спроведувањето на здравствените прегледи, согласно одредбите од законот за БЗР. Во прилог ЛИНК од решението Hits: 41

повеќе

Одговор од МТСП на иницијатива за професионални заболувања Ковид 19

Одговор од Министерство за труд и социјална политика – Сектор за пензиско и инвалидско осигурување на предлогот на МЗЗПР за дополнување и изменување на Правилникот за листата на професионални болест и иницијатива за ревизија на […]

повеќе

Одговор на Допис доставен до Влада, Министерство за труд и социјална политика и Министерство за здравство

Одговор од Влада  на дописот од 14. 05. 2020 14, 05, 2020 Допис доставен до Влада, Министерство за труд и социјална политика и Министерство за здравство Иницијатива за професионални заболувања Ковид 19 Hits: 141

повеќе

ПРОПИСИ ОБЈАВЕНИ ВО СЛУЖБЕН ВЕСНИК – ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ НА КОРОНАВИРУС COVID-19 („СЛУЖБЕН ВЕСНИK“ БР. 147 ОД 03.06.2020 ГОДИНА)

Врз основа на член 58  став 1 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник“ бр.66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15 и 37/16), Владата на седницата, одржана на 2 јуни 2020 година, донесе […]

повеќе

Предлог Уредба за еднакво признавање на право на боледување KОВИД19

До Влада на Р.С. МакедонијаМинистерство за труд и социјална политикаМинистерство за здравство Предмет:Предлог Уредба за еднакво признавање на право на боледување како последица на заболување од новиот корона вирус на вработените во Македонија Скопје, 04.06.2020 […]

повеќе

Подршка на работниците и работодавачите во услови на пандемија

Какви мерки за заштита треба да преземат работниците и работодавачите додека трае корона кризата? Ова се само дел од најчесто поставуваните прашања помеѓу вработените во услужната дејност за време на пандемијата предизвикана од Ковид-19. За […]

повеќе

Колку се заштитени текстилните работници во услови на КОВИД-19?

Дали смеам да престанам со работа доколку почувствувам дека здравјето и животот ми се во опасност поради Ковид-19? Какви мерки за заштита треба да преземат моите работодавачи додека трае коронакризата? Ова се само дел од […]

повеќе