Одбележување 15 години од основањето на Колаборативниот центар на Светската здравствена организација (СЗО) при Институтот за медицина на трудот на Република Македонија

Одбележување 15 години од основањето на Колаборативниот центар на Светската здравствена организација (СЗО) при Институтот за медицина на трудот на Република Македонија Колаборативниот центар на Светската здравствена организација (СЗО) при Институтот за медицина на трудот […]

повеќе

Kaмпања против сексуално вознемирување- Норвешка

Кампања против сексуално вознемирување во Норвешка Интервју со виш советник М.С. Gro Synnøve Rygh Færevåg, Норвешкo тело за инспекција на трудот – Најпрво запознајте не со стратегијата на Норвешка во  борба против сексуалното вознемирување на […]

повеќе

Работилница за заштита на работниците ангажирани во online платформи

  Работилница на темата „Заштита на работниците ангажирани преку online платформи“ се одржа во Брисел на   24.мај 2018 година, во организација на Европската Агенција за БЗР. Претставник  на Македонското здружение за заштита при работа ( […]

повеќе

Eргономијата во работните системи- разговор со Билјана Матевска, докторанд

Македонското здружение за заштита при работа на 29 мај вторник 2018 година со почеток во 09:30 часот, во просториите на МФС, новата зграда за атести, училница K3-9, спрат 3, организира работилница на тема: „Основни поими на ергономијата […]

повеќе

Дебата- 11 години примена на Законот за безбедност и здравје при работа

Последниот извештај на несреќи при работа за 2017 година, кој Македонското здружение за заштита при работа години наназад го изработува, потврдува дека сеуште се гине на работното место. Имено, во 2017 година, се случиле 24 […]

повеќе