Македонското здружение за заштита при работа- дел од Сингапурска мрежа на организации кои делуваат во областа на БЗР

Македонското здружение за заштита при работа – дел од Сингапурска мрежа на организации кои делуваат во областа на безбедноста и здравјето при работа. Македонското здружение за заштита при работа, стана дел од Сингaпурска мрежа на […]

повеќе

Иницијален информативен состанок, во рамки на проект

15. 02. 2018 Скопје Денес во просториите на МЗЗПР се одржа иницијален информативен состанок, во рамки на проектот “Подобрување на вклученоста и влијанието на граѓанското општество во јавните политики за безбедност и здравје при работа […]

повеќе

Водич за политики за минимална плата

Овој Водич за политики се надоврзува на постојните стандарди на труд, на најновиот глобален преглед на националните закони и практики што се преземаат во МОТ3, како и на долгогодишно искуство стекнато во контекст на соработка […]

повеќе

Одбрана на магистерскиот труд

Почитувани, Би сакале да Ве поканиме на јавната одбрана на магистерскиот труд под наслов: “Истражување и оптимизација на техничките параметри на термоенергетските постројки од аспект на подобрување на ефикасноста и безбедноста” изработена од кандидатот Игор […]

повеќе

Гостување на Утринска на МТВ- промоција на проект

Во рамки на утринската програма на МТВ, од страна на претставници од МЗЗПР: пројект менаџер Весна Ристовска и Андријана Зафировска беа презентирани активностите и визијата на МЗЗПР, а исто така беше презентиран и проектот “Подобрување на вклученоста […]

повеќе

Покана за студиско патување во Холандија од 12-16 март 2018 година – Ги поврзуваме луѓето и знаењето

        Покана за студиско патување во Холандија од 12-16 март 2018 година Ги поврзуваме луѓето и знаењето   Почитувани, Меѓународниот ден на жената првично наречен Меѓународен ден за работа на жените, се […]

повеќе

ОБУКА – Нов пристап – нова филозофија за БЗР, профил на стручно лице за безбедност, лобирање и застапување

Согласно доделеното одобрение за спроведување на обуки за стручно усовршување на стручни лица за безбедност при работа со број 08-3608/34 од 15.09.2015 година од страна на Министерството за труд и социјална политика, Македонското здружение за […]

повеќе

повик за ангажирање на консултанти

“Македонско здружение за заштита при работа” во рамките на проектот “Подобрување на вклученоста и влијанието на граѓанското општество во јавните политики за безбедност и здравје при работа и при донесувањето одлуки како подршка на државата […]

повеќе

СЕ ОДРЖА РЕДОВНО ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА МЗЗПР

СЕ ОДРЖА РЕДОВНО ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА МЗЗПР Вчера Македонското здружение за заштита при работа одржа редовно годишно собрание, каде присутни беа редовните, колективните и придружните членови. Беа споделни реализираните активности за 2017 година, финансиски извештај […]

повеќе

Видувања на експерти за одржаните регионални работилници

Годинава што веќе изминува, во насока на продлабочување на регионалната соработка за унапредување на безбедност и здравје при работа, реализираме 5 работилници. Работилниците беа посетени од над 200 претставници од граѓански, медиумски организации и Државни […]

повеќе

Oглас за ангажирање на 1 (едно) лице за работна позиција Проектен службеник.

Почитувани, Македонското здружение за заштита при работа ( МЗЗПР) во рамките на проектот ““Подобрување на вклученоста и влијанието на граѓанското општество во јавните политики за безбедност и здравје при работа и  донесувањето одлуки како подршка […]

повеќе