Што е проценка на ризик?

Што е проценка на ризик? Проценка на ризикот е камен темелник на европскиот пристап за спречување на несреќите при работа и професионалните заболувања. Постојат добри причини за тоа. Ако процесот на проценка на ризик – […]

повеќе

Е-ФАКТИ

989_01 Мускулно-скелетни нарушувања во градежништвото 989_02 Спречување несреќи со возила при градба 989_03 Заштита на децата и младите на фармите – Совет за фармери 989_04 Бучава – совети за младите работници 989_05 Опасности и Ризици […]

повеќе

EU OSHA – Европска агенција за безбедност и здравје при работа

EU OSHA – Европска агенција за безбедност и здравје при работа Eвропската агенција за безбедност и здравје при работа (EU OSHA) има за цел да ја направи Европа побезбедна, поздрава и попродуктивна работна околина. Оваа […]

повеќе

Годишен извештај 2015: прилагодување на промени и нови предизвици во во БЗР Годишниот извештај 2015 ги истакнува сите активностите на ЕU-OSHA во годината. Потенцирани  се првите наоди  на истражувањето, на второто издание на Европското Истражување […]

повеќе

МЗЗПР – EU OSHA Focal Point за Македонија

Mакедонско здружение за заштита при работа – EU OSHA Focal Point за Македонија Македонското здружение за заштита при работа стана EU OSHA Focal Point за Македонија на 27.12.2011, откако здружението беше номинирано од Министерството за […]

повеќе