Годишен извештај 2015: прилагодување на промени и нови предизвици во во БЗР Годишниот извештај 2015 ги истакнува сите активностите на ЕU-OSHA во годината. Потенцирани  се првите наоди  на истражувањето, на второто издание на Европското Истражување […]

повеќе

МЗЗПР – EU OSHA Focal Point за Македонија

Mакедонско здружение за заштита при работа – EU OSHA Focal Point за Македонија Македонското здружение за заштита при работа стана EU OSHA Focal Point за Македонија на 27.12.2011, откако здружението беше номинирано од Министерството за […]

повеќе