МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМА “БЕЗБЕДНОСЕН ИНЖЕНЕРИНГ ВО ФУНКЦИЈА НА ПОДОБРУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ НА РАБОТА”

Во х. Гранит Охрид, во тек е одржување на  Меѓународна конференција за безбедност и здравје при работа на тема “Безбедносен инженеринг во функција на подобрување на условите на работа”. Конференцијата е организирана од страна на здруженето “28 Април”, во соработка со Машинскиот факултет, Скопје и Сојузот на стопански комори на Македонија.
Претставници на Македонското здружение за заштита при работа (МЗЗПР), присуствувааt на отварањето на конференцијата  а Претседателот,  Г-дин Милан Петковски,   со поздравен говор им се обрати на присутните.

Views: 86

Posted in Новости.