ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ЗДРАВЈЕ И БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА

OСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА БЗР

Со ова преведено издание на меѓународно признаеното четиво од авторот Бенџамин Али „Основни принципи за безбедност и здравје при работа“, Македонското здружение за заштита при работа (МЗЗПР) повторно им излегува в пресрет на бројните колеги кои во изминатиов период го контактираа МЗЗПР и бараат нови материјали од областа на безбедност и здравје при работа (БЗР).

Views: 195

Posted in Публикации.