Барање за прибирање на понуди за ангажирање нa компанија за изработка на веб страна

Барање за прибирање на понуди за ангажирање нa компанија за изработка на веб страна

МЗЗПР во рамките на проектот „Зголемување на капацитетите и зајакнување на улогата на регионалните граѓански организации за подобрување на работните услови и дијалог со државните институции“ според догово за грант EuropeAid/150147/DH/ACT/PRAREG СО БР. 2015/370-380, финансиран од Европска Унија објавува оглас за прибирање на понуди за ангaжирање на компанија за изработка на веб страна.

Подетални технички информации и спецификации за барањето се достапни на прикачениот пдф документ.

Views: 80

Posted in Новости.