ЕРГОНОМСКИ КОНТРОЛНИ ТОЧКИ

ЕРГОНОМСКИ КОНТРОЛНИ ТОЧКИ

Оваа книга претсавува оригинално издание на Меѓународната Организација на Трудот, која на едноставен и практичен начин, со конкретни мерки им овозможува на стручните лица за безбедност, инженерите за заштита при работа, како и лекарите по медицина на труд да направат правилен избор во давањето на стручни совети за превенирање на одредени потенцијални ризмици поврзани со работното место.

Views: 472

Posted in Публикации.