Спречување стрес на работното место

Спречување стрес

СПРЕЧУВАЊЕ СТРЕС НА РАБОТНОТО МЕСТО

Практични чекори за подобро спречување на стресот на работното место

Оваа публикација е многу повеќе од прирачник за стрес; голем дел од содржаните илустрации се водич за ревизија на добри практики за безбедност и здравје што, секако, ќе придонесе стресот да се сведе на минимум.

Views: 198

Posted in Публикации.