Е-ФАКТИ

989_01 Мускулно-скелетни нарушувања во градежништвото

989_02 Спречување несреќи со возила при градба

989_03 Заштита на децата и младите на фармите – Совет за фармери

989_04 Бучава – совети за младите работници

989_05 Опасности и Ризици при Трговија на мало совети за младите работници – совети за младите работн

989_06 Шеми на работно искуство – совет за обучувачите по здравје и безбедност

989_07 Претставници за безбедност на работниците и заштита на младите работници

989_08 Статистички портрет на здравјето и безбедноста при работа кај младите работници

989_09 Мускулно-скелетни нарушувања при работа (МСН)

989_10 Мускулно-скелетни нарушувања (МСН) поврзани со работата во образованието

989_11 Европските правни услови за мускулно-скелетни нарушувања при работа (МСН)

989_12 Мускулно-скелетни нарушувања при работа во областа на услужниот и малопродажниот сектор

989_13 Ергономија во канцеларија

989_14 Опасности и ризици поврзани со рачно пренесување товар на работно место

989_15 Мускулно-скелетни нарушувања поврзани со работата и темпото на работа (МСН)

989_16 Опасности и ризици што доведуваат до нарушувања кај врат и горни екстремитети при работа НВГЕР

989_17 Превенција на нарушувања кај вратот и горните екстремитети при работа (НВГЕР) во градежништвот

989_19 Превенција на ризици од вибрации во градежниот сектор

989_20 Контролни листи за превенција на несреќи

989_30 Професионална безбедност и здравје во текстилниот сектор

989_32 Чести грешки во процесот на процена на ризик

989_40 Процена на ризик и повреди од убод со игла

989_41 Средства за чистење и опасни супстанци

989_44 Контролна листа за превенција на ризици од рачно пренесување товар

989_45 Контролна листа за превенција на лоши положби при работа

989_48 БЕЗБЕДНО ОДРЖУВАЊЕ – АЗБЕСТ ВО ОДРЖУВАЊЕ ОБЈЕКТИ

 

 

Views: 159

Posted in EU OSHA FOP.