Меѓународен сaeм на грaдeжништвo, грaдeжни мaтeриjaли и грaдeжнa мeхaнизaциjа

Од 28.02-04.03.2017 год. се одржа  Меѓународниот сaeм на грaдeжништвo, грaдeжни мaтeриjaли и грaдeжнa мeхaнизaциja. Овој саем претставува значајна специјализирана манифестација која подразбира промоција на оваа стопанска гранка на производителите од Македонија и од странство.

Во рамки на предвидените активности, на 03.03.2017 год. во организација на Дворник, Проген З и Македонско здружение за заштита при работа се одржи презентација од областа на заштита при работа на тема „Разберете ја работата на височина за да изберете соодветна опрема“.

Г-ѓа Снежана Јанкова Петковска, дипломиран инжинер за заштита при работа и стручно лице по БЗР, во своето излагање ги опфати бројните ризици кои не смеат да бидат занемерени при работа на височина.

Г-ѓа Марија Дворник, имаше демонстрација на лична заштита опрема намената за работа на височина.

Views: 61

Posted in Новости.