Дводневен семинар- ЕДУКАЦИЈА ЗА БЗР НА СИТЕ ЧИНИТЕЛИ КОРИСТЕЈЌИ ДОБРА ПРАКСА И ИСКУСТВА ОД БЗР институции од ЕУ”

Дводневен семинар- ЕДУКАЦИЈА ЗА БЗР НА СИТЕ ЧИНИТЕЛИ КОРИСТЕЈЌИ ДОБРА ПРАКСА И ИСКУСТВА ОД БЗР институции од ЕУ”

Датум:                 23-24.03.2017 год.

Локација:           Едукативен центар за БЗР

Адреса:               Востаничка бр.2, приземје, Скопје

Целта на оваа обука е пренесување на знаења и вештини за дисеминација (пренесување на знаења) на професионалците од областа на БЗР, работодавачите и претставниците на вработените и други заинтересирани страни кои се активни во полето на безбедноста и здравјето при работа, преку презентирање на модулите за БЗР кои се изготвени од еминентни експерти по БЗР и ревидирани од страна на ЕУ институции за обуки по БЗР.

Обучувачи:

Марио Вељковиќ, – магистер по стратешки менаџмент

Агим Шаќири – доктор на правни науки, професор по трудово право

Д-р Јасмина Чалоска –  редовен професор на Машински факултет Скопје

Д-р Сашо Столески, – доктор по  медицина на трудот

Краен рок за пријавување присуство е до 21 март (вторник) 2017год.

Согласно правилникот за начинот на бодувањето на активното и пасивното учество во обуките за стручно усовршување на стручните лица за бзр, оваа обука се бодува со 10 бода од ден за пасивно учество на истата.

За дополнителни информации контактирате не на е-маил training@mzzpr.org.mk или на контакт телефони 02/ 2774-868 или 071/361-188.

Visits: 136

Posted in Новости, Обуки.