Повик за ангажирање на Проектен оценувач

Повик за ангажирање на Проектен оценувач

Македонското здружение за заштита при работа ( МЗЗПР) има потреба од ангажирање на Проектен оценувач за потребите на Проектот: „Зголемување на капацитетите и зајакнување на улогата на регионалните граѓански организации за подобрување на работните услови и дијалог со државните институции“, со број на договор 2015/370-380, финансиран од Европската Комисија преку грантовата шема EuropeAid/150147/DH/ACT/PRAREG.

Сите заинтересирани уредно пополнета документација да достават најдоцна до 16:30 часот на 15 мај 2017 година, во канцелариите на Македонското здружение за заштита при работа, на адреса Востаничка бр.2-8, Скопје, Поштенски ФАХ 908 или на контакт мејл: kontakt@mzzpr.org.mk.

Процедурата за аплицирање и потребните критериуми се нзанчени во објавениот повик и описот на работни задачи.

2058_Project_External_Evaluation_ToR-final

Ненавремена, нецелосна и некомплетна документација нема да биде разгледана.

Со почит,

Македонско здружение за заштита при работа

Проект: „Зголемување на капацитетите и зајакнување на улогата на регионалните граѓански организации за подобрување на работните услови и дијалог со државните институции“

Visits: 88

Posted in Новости, Огласи.