Светски ден за безбедност и здравје при работа 28 Април 2017

Светски ден на безбедност и здравје при работа 2017

Форум Подобрување на собирањето и користењето на податоците во безбедност и здравје при работа

28 април 2017, 11.00 часот

11.00-11.30      Отварање на настанот

Јованка Караџинска Бислимовска, Совет за БЗР на РМ

Емил Крстановски, Канцеларија  на МОТ во РМ

Ленче Коцевска, Министерство за труд и социјална политика

 

11.30 -12.45     Дискутанти на форумот (10 минути секој)           

Модератор-Јованка Караџинска Бислимовска

Слаѓана Андоновска, Државен инспекторат за труд

Сашо Столески, Македонско здруежение за медицина на труд

 Милан Петковски, Македонско здружение за заштита при работа

Трајче Велковски, Машински факултет, УКИМ

Благоја Богоевски , 28.Април Здружение за безбедност при работа

 

12.45-13.00 Пораки на Форумот по повод Светскиот ден на БЗР 2017

Јованка Караџинска Бислимовска

13.00-13.30 Промоција на книгата „Систем на заштита на здравје и безбедност при работа и заштитата ratione personae“ – правни аспекти на Лазар Јовевски, Правен факултет, УКИМ

Промотори: Љубен Дудевски,Машински факултет, УКИМ и Милан Петковски, МЗЗПР

13.30 Коктел

 

Views: 114

Posted in Новости.