ПРОДОЛЖЕН РОКОТ ЗА ПОВИКОТ ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕУ KOНСУЛТАНТ

Македонското здружение за заштита при работа (МЗЗПР) за потребите на проектот „Зголемување на капацитетите и зајакнување на улогата на регионалните граѓански организации за подобрување на работните услови и дијалог со државните институции“ со број на договор 2015/370-380, финансиран од Европската Комисија, преку грантовата шема EuropeAid/150147/DH/ACT/PRAREG, ве информира дека е продолжен рокот за ПОВИКOT за изразување интерес за ангажирање на EU консултант за реализирање на тренинг.

Биографијата треба да биде во ЕУ формат.
Уредно пополнетата документација да се достави најдоцна до 12:00 часот на 17.07.2017 година.

Ненавремена, нецелосна и некомплетна документација нема да биде разгледана.

Процедура за аплицирање и потребните критериуми се назначени во објавениот повик и описот на работни задачи.

ТОR EU-CONSULTANT.pdf

 

Views: 109

Posted in Новости, Огласи.