РАБОТА НА ОТВОРЕНО ВО УСЛОВИ НА ТОПЛОТЕН БРАН

Работниците кои работат на отворено се изложени на две форми на топлински стрес: внатрешна метаболна (телесна) топлина генерирана со напор (тежок физички труд) и топлина на животната средина која произлегува од работните услови.
Умерена до висока температура на воздухот, особено со висока влажност; директна изложеност на сонце; тешка или недишлива облека; недостатокот на питка вода, кратки периоди на одмор или услови за разладување, придонесуваат кон зголемување на услови за топлински стрес.
Работниците од сите возрасти се подложни на болести поврзани со топлината, а нивните симптоми можат брзо да станат полоши по експозицијата.
Приспособување на телото на локалните временски услови (аклиматизација) може да помогне да се намалат ефектите на стресот од топлината. Работниците кои се нововработени или се враќаат од отсуство од 4 или повеќе денови, постепено треба да го зголемат своето работно оптоварување и изложеност на топлината во текот на една недела.
Кога се јавува скок во температурата или топлотниот бран, работниците ја губат способноста за аклиматизација, а ризикот од топлински стрес се зголемува.
NIOSH (Американскиот национален институт за безбедност и здравје при работа) ги проучувал смртните случаеви поврзани со изложеноста на високи температури во Соединетите Американски Држави во текот на 1992 до 2006 година [CDC 2008]. Во текот на овој 15-годишен период, вкупно 423 смртни случаи од изложеност на топлина во работната средина.
Од овие 423 смртни случаи, 102 се од работници вработени во земјоделството, шумарството, рибарството и ловството. Вкупно 68 работници починале од мозочен удар, што претставува стапка речиси 20 пати поголема отколку кај сите други вработувања. Во 2011 година, одделот за труд на САД изјави дека 2 од секои 1.000 работници се изложени на ризик од топлински стрес и дека некои занимања, како што се шумарство, пожарникари, земјоделство и градежништво, се со ризик поголем од просекот [САД. Одделот за труд 2011]

Човечкото тело се обидува да го намали притисокот од прекумерна топлина со потење и зголемување на протокот на крв во кожата за да го поттикне ладењето. Болестите поврзани со топлината се јавуваат кога изложеноста на топлината или физичкиот напор и се зголемува до точката во која обидите на телото да се изладат веќе не се ефективни. Болестите поврзани со топлина се движат од мали осип до сериозен топлотен удар. Ефектите од топлотниот стрес се со различни манифестации од осип, топлински грчеви, синкопа (несвестица), исцрпеност, и топлотен удар – сериозноста расте со зголемување на топлината. Ова овозможува брза, смртоносна прогресија од исцрпеност од топлина до мозочен удар. Губењето на течности и електролити од потење, континуираниот напор и експозицијата на топлината резултираат со симптоми како што се дехидрација, брзи срцеви отчукувања, грчеви, вртоглавица, гадење, замор и зголемена температура на телото од 38°C или повисока. Осетливоста и менталниот капацитет често се засегнати кога се зголемува температурата. Работниците и надзорниците мора да бидат способни рано да ги препознаат симптомите поврзани со прекумерната топлина. Ако симптомите не се препознаат, болестите поврзани со топлина може да се развијат во мозочен удар и да доведат до смрт. Топлотен удар се јавува кога температурата на телото се зголемува над 40°C. Симптомите вклучуваат топла и сува кожа или профузно потење, брз пулс, мачна главоболка, вртоглавица, гадење, конфузија, губење на свеста и напади. Неспособноста на телото да се излади може да резултира со постојано оштетување на органите доколку работникот преживее. Ако постои сомневање за топлотен удар, веднаш повикајте 194 и почнете прва помош со поместување на работникот на ладна локација, отстранување на вишокот на облека, ладни облоги за да се забрза ладењето.

Прва помош на работното место

Препознавање на симптоми за топлотно исцрпување или топлотен  удар (исцрпеност, слабост, замор, главоболки, несвестица, бледило, вртоглавица, повраќање, вознемиреност, конфузија, колапс, конвулзии, шок)

Самопријавување на симптомите, грижа за колегите (будност за појава на симптоми)

Оние кои што имаат симптоми не смее да се дозволи да одат дома додека не се стабилизираат (најголемиот бројна смртни случаи од топлотен удар се случуваат на пат за дома)

Согласно законска регулатива, неопходна е едукација на одредени работници за пружање прва помош.

Работник кој има здравствени тешкотии поради изложеност на висока температура, веднаш треба да се тргне во „засолниште“-климатизирана или разладена просторија,или доколку нема друга можност- под сенка. Потребно е работникот да се разлади со отстранување на вишок облека, лесно полевање или прскање со вода собна температура), разладување (ако има)со вентилатор,ставање влажни облоги на глава (чело, околу врат).

Доколку работникот е свесен,треба се стави во легната положба на грб, со кревање нозе на повисоко и давање што повеќе течности да пие.

Доколку не е при свеста, работникот се врти во бочна положба и веднаш се бара итна медицинска помош со повик 194, која ќе обезбеди професионална медицинска помош и по потреба транспорт во соодветна медицинска установа.

 

 

 

Views: 197

Posted in Новости.