Работник е повреден при отстранување на дефект на водоводот на улица Козле

Работник  е полесно повреден при извршување на работите за санација на уличниот дефектна водоводната мрежа на улица Козле бб, кај црквата „Св. Јован“ во населба Козле.
ЈП„ Водовод и канализција – Скопје“ информира дека отстранувањето на дефектот ќе продолжи до доцна во ноќта поради тешките теренски услови, сложеноста на дефектот и временските услови, кои го прават местото на дефектот небезбедно за работа.

Извор: http://www.plusinfo.org.mk/vest/135965/rabotnik-e-povreden-pri-otstranuvanje-na-defekt-na-vodovodot-na-ulica-kozle

Visits: 94

Posted in Несреќи при работа.