СОНЧЕВО ЗРАЧЕЊЕ: ФАКТИ

 

СОНЧЕВО ЗРАЧЕЊЕ: ФАКТИ
• Факти и бројки • Дознај повеќе • Слободни ресурси

ШТО Е ТОА?
Сончевото зрачење е светлосна енергија што ја емитува
сонцето. Сонцето емитува различни видови на светлина,
дел од неа можеме да ја видиме, а дел е невидлив:
■■ светлина што се гледа
■■ инфрацрвено зрачење што го чувствуваме како топлина.
■■ ултравиолетово зрачење (УВ) кое предизвикува по-
темнување на кожата.
УВ зрачењето од сонцето може да доведе до предвремено
стареење, создавање на брчки и карцином на кожата докол-
ку не се преземат мерки на претпазливост за да ја заштити-
ме кожата кога сме на отворено.

Симнете го линкот подолу за цела брошура.

1 web POL2534 POSTER 100817 – MACEDONIAN

 

Views: 400

Posted in IOSH, Публикации.