ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УСЛУГИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЧЕТИРИ (4) ОБУКИ НА ТРЕНЕРИ
СПОРЕД ДОГОВОР ЗА ГРАНТ IPA/2017/391-843

Македонско здружение за заштита при работа во рамките на проектот “Подобрување на вклученоста и влијанието на граѓанското општество во јавните политики за безбедност и здравје при работа и при донесувањето одлуки како подршка на државата во процесите на пристапување кон ЕУ” Ве поканува да учествувате во постапка за обезбедување на улуги за организирање на 4 (четири) обуки на обучувачи во Скопје.

Анекс образец на понуда

Барање за понуда

 

Views: 135

Posted in Новости, Огласи.