Повик за ангажирање на двајца експерти

Повик за ангажирање на двајца експерти за подготовка и спроведување на обуки за безбедност и здравје при работа и организациски и застапувачки развој на граѓанските организации
Буџетска линија .5.7.2
Референтен број на процедура 10/5.7.2

Annex 5.6 Budget

Annex-4-OM

Анекс 2- опис на работни задачи

Анекс Барање за понуда

Изјава

Views: 267

Posted in Новости, Огласи.