ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА ОБУКИ ЗА ОРГАНИЗАЦИСКИ РАЗВОЈ И УПРАВУВАЊЕ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Постапувајќи согласно со одредбите на склучениот Договор помеѓу Европската Унија, претставувана од Делегацијата на Европска Унија во Скопје и Македонско здружение за заштита при работа (МЗЗПР), со број на договор IPA/2017/391-843, финансиран преку повикот EuropeAid/ 155322/DD/ACT/MK
Македонско здружение за заштита при работа (МЗЗПР) објавува:
ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА ОБУКИ ЗА ОРГАНИЗАЦИСКИ РАЗВОЈ И УПРАВУВАЊЕ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРЕД ДОГОВОР ЗА ГРАНТ IPA/2017/391-843

Рок за пријавување:
Заинтересираните кандидати треба да ја пополнат пријавата за учество на обука и да ја испратат на следната маил адреса: kontakt.cso-osh@mzzpr.org.mk, најдоцна до 12.09.2018 (среда) до 16 часот.

повик за учесници на обуки

пријава за обуки

Views: 518

Posted in Новости, Обуки, Огласи.