Повик за учество на обука за Закон за БЗР и улогата на синдикалните претставници

Почитувани,

Македонското здружение за заштита при работа, при реализација на проектот “Подобрување на вклученоста и влијанието на граѓанското општество во јавните политики за безбедност и здравје при работа и при донесувањето одлуки како подршка на државата во процесите на пристапување кон ЕУ” – EuropeAid / 155322 / DD / ACT / MK, објавува повик за учество на обука за Законот за безбедност и здравје при работа и улогата на синдикалните претставници.
На повикот регистрираните синдикални организации кои делуваат во насока на подобрување на работните услови и унапредување на правата на работниците моќе да пријават само еден член.

Повикот и пријавата за учество на обуките можете да ги најдете на следните линкови:

повик за учесници на обуки

Пријава за обуки БЗР

Views: 545

Posted in Новости, Обуки, Огласи.