Аерозагадување- влијание врз здравјето

– Дали аерозагадувањето претставува специфичен ризик за здравјето на професионално изложените работници?
– Кaкво е влијанието врз здравјето?
– Кои методи треба да ги превземат работодавачите за намалување на ризикот од изложеноста?

Разговравме со Проф. Д-р Елисавета Стикова

Views: 231

Posted in Видео, Новости.