Здравјето на работниците и пристојна работа

Работното место е клучно за превенција од болести и промовирање на здравјето. Програмата на СЗО на глобално ниво за здравјето на работниците адресира голем опсег на професионални заболувања и ризици од повреди, како еколошки, социјални и индивидуални. Промовирањето на пристап до здравствените и професионалните здравствени услуги за работниците и нивните семејства е клучна цел скоро цела декада, вклучена во Глобалниот акциски план на СЗО за Здравјето на работниците (2008-2017).

Повеќе…

Views: 130

Posted in Новости.