Повик за ангажирање на еден домашен експерт

Повик за ангажирање на еден домашен експерт за развој и креирање на Предлог политика (студија) за практики и реформи, од областа на бебедноста и здравјето при работа

СПРОВЕДУВАЧ

Македонско здружение за заштита при работа- МЗЗПР

ДОНАТОР

Делегација на Европската Унија грантова шема “Поддршка на граѓанските организации во рамките на Акцијата за граѓанско општество во периодот 2016-2017 година”

EuropeAid / 155322 / DD / ACT / MK

ТоR_Активност 2.2- Предлог политики 

Анекс

Views: 185

Posted in Новости, Огласи.