Интервју со Драги Змијанац- претседател на Првата детска амбасада „Меѓаши“

– Што претставува злоупотреба на детски труд?
– Дали во Македонија постои статистика во однос на колку има случаи на злоупотреба на детскиот труд?
– Кои се најчести форми на злоупотреби на детски труд?
– Како да се надмина oваа состојба?

Hits: 169

Posted in Видео, Новости.