28 натпревар на постери за БЗР – Депресија

Наградени постери

2nd Prize

Dorota Dąbrowska

3th Prize

Szymon Szymankiewicz

28-то издание на Натпреварот за постери од областа на БЗР – организиран од страна на Централен институт за заштита на трудот – Национален институт за истражување од Полска се фокусира на депресијата – еден од најголемите и постојано растечки здравствени проблеми во светот. Професионалната активност претставува област на живот што може да предизвика депресија. Депресијата е често поврзана со квалитетот на  животот и е честа причина за предвремено губење на работниот капацитет во развиениот свет. Затоа, особено е важно да се биде свесен за природата и симптомите на депресија и да се дејствува на подигање на социјалната свест околу овој проблем.

Повеќе

Views: 133

Posted in Новости.