ПОНЕДЕЛНИЧКИ КАФЕ МУАБЕТ ВО МЗЗПР “16

Европска недела за БЗР 21- 25 Октомври 2019. Управување со опасни супстанци, подигнување на нивото на БЗР преку спроведување на кампањи на Европската агенција за БЗР – EU-Osha.

Views: 164

Posted in Видео, Новости.