Одбрана на докторска дисертација

С О О П Ш Т Е Н И Е
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Машински факултет – Скопје,
соопштува дека м-р Трајче Велковски, јавно ќе ја брани својата докторска дисертација, под
наслов:
„Референтен модел за рангирање на нивото на имплементација на системите за
безбедност и здравје при работа”
Одбраната на докторската дисертација ќе се одржи на 26 декември 2019 година
(четврток) со почеток во 10:00 часот во просторија К3-9 на Машински факултет во Скопје.

Од Деканатот на
Машински факултет – Скопје

Views: 138

Posted in Новости.