Повик за ангажирање на една компанија за подготовка на три (3) промотивни видеа

Повик за ангажирање на една компанија за подготовка на три (3) промотивни видеа

Промотивните видеа треба да бидат насочени кон подигнување на свеста за значењето за безбедноста и здравјето при работа. Целна група на видеото се граѓаните, граѓанските , работници, работодавачи, државни институции и целокупната засегната јавност.

Подготвувањето на видео клиповите со изјави на познати актери и лидери ќе бидат со цел:

– зголемување на свеста за проблемите со БЗР;

– промовирање на работата и услугите на МЗЗПР; и

– информирање за процедурите за обезбедување на примена на регулативата за безбедност и здравје при работа

Во прилог:

ТоР-Анекс-2-опис-на-работни-задачи

Annex 5.6 Budget_clean

Annex-4-OM_clean (2)

Барање на понуда

 

Views: 155

Posted in Новости, Огласи.