ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ПРОДУКЦИСКА КОМПАНИЈА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОМОТИВНИ ВИДЕА

ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ПРОДУКЦИСКА КОМПАНИЈА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОМОТИВНИ ВИДЕА

СПОРЕД ДОГОВОР ЗА ГРАНТ IPA/2019/413-818

Буџетска линија 5.8.3

Почитувани,

Македонско здружение за заштита при работа во рамките на проектот “Обезбедување усогласеност со европските стандарди за добри практики за безбедност и здравје при работа за работодавачите и работниците,,  по договор за грант IPA/2019/413-818,” Ве поканува да учествувате во постапка за ангажирање на една домашна компанија за подготовка на три (3) промотивни видеа. Целосната документација е приложена кон ова писмо и содржи:

 

 

 

 

Views: 69

Posted in Новости, Огласи.