COVID19 – ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА (СТАВАЊЕ И СОБЛЕКУВАЊЕ)

Користете безбедни работни практики за да се заштитите и го ограничите ширењето на инфекцијата. Препораки за здравствените работници.

Hits: 194

Posted in COVID 19, Новости, Публикации.