КОРОНА ВИРУС COVID 19 ФАКТИ, СИМПТОМИ ПРЕВЕНЦИЈА

Коронавирусите се семејство на вируси кои предизвикуваат болест кај животните. Седум од нив, вклучувајќи го и новиот вирус, преминаа и на луѓето , но повеќето само предизвикуваат вообичаени симптоми на настинка. Два коронавируси – Блиско источен респираторен синдром (MERS) и тежок акутен респираторен синдром (SARS) – се многу потешки форми на вирус, откако од 2002 година до сега убиле над 1.500 луѓе. Новиот вирус, SARS-CoV-2 кој ја предизвикува болеста официјално позната како Ковид-19, е исто така поопасен од обичнината настинка. Досега, околу 15 до 20 проценти од болничките случаи биле класифицирани како „тешки“, а сегашната стапка на смртност е околу два проценти. Ова е многу пониско од Мерс (30%) или Сарс (10%), но сепак е значителна закана.

ПОВЕЌЕ

Views: 385

Posted in COVID 19, Новости, Публикации.