Чистење и дезинфекција во услови на COVID- 19

Одржувањето на нашето работно опкружување чисто и отстранување на несаканите бактерии и вируси е важен начин да се спречи ширењето на Новиот коронавирус COVID- 19. Со правилно чистење и дезинфекција, бактериите и вирусите можат да се елиминираат или држат на минимум со што ќе ја намалиме можноста за развој и ширење на инфекцијата и подобрување на целокупното здравје на вработените.

Views: 345

Posted in COVID 19, Новости, Публикации.