Одговор на допис бр. 0302l2l-2 og 24.03.2020 годиина од страна на МТСП

Одговор до страна на МТСП – сектор за политики од областа на трудово право и политики за вработување на допис по предмет бр. 0302l2l-2 og 24.03.2020 годиина.

Bo вpcкa co Bшиот допис co кoj 6apaтe одредени појаснувања и препораки, а истовремено доставувате и Ваши  предлог-мерки и решенија кои се однесуваат на постапувањето на субјектите (работодавачите, стручните лица, овластените правни субјекти и др.) во делот на почитувањето на законските одредби поврзани со безбедноста и здравјето при работа, во моментални услови на вонредна состојба во државата како резултат на пандемијата на новиот коронавирус COVID-19, би сакале дополнително да ве информираме за следното…

ЛИНК ДО ДОПИСОТ

Views: 255

Posted in COVID 19, Новости.