Препораки за превенција на вработени во администрација/канцелариско работење

Доколку немате план за превенција од инфективни болести со мерки за претпазливост, потребно е веднаш да го изработите. Tој ќе биде водилка во заштитните дејствија против COVID-19. Треба да сте запознаени со упатствата, советите и препораките на СЗО и надлежните државни институции и да размислите како да ги вметнете ваквите препораки и ресурси во планови поврзани со конкретните работни места. Плановите треба да ги земат предвид и да се осврнат на нивото/нивоата на ризици кои се однесуваат на различни работни места и работни задачи кои вработените ги извршуваат на овие места…

covid19 АДМИНИСТРАЦИЈА

Views: 371

Posted in COVID 19, Новости.