28 април „Светски ден за безбедност и здравје при работа“ 2020

 

Во 2003 година, Меѓународната организација на трудот (МОТ) започна да го одбележува Светскиот ден со цел да се нагласи превенцијата од несреќи и болести при работа, искористувајќи ги традиционалните јаки страни на трипартизмот и социјалниот дијалог на МОТ…

ФЛАЕР 28 АПРИЛ 2020

Visits: 79

Posted in Новости.