ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА КОНСУЛТАНТ

ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА КОНСУЛТАНТ

Почитувани,

Македонско здружение за заштита при работа во рамките на проектот „Обезбедување усогласеност со европските стандарди за добри практики за безбедност и здравје при работа за работодавачите и работниците“ по договор за грант IPA/2019/413-818, Ве поканува да учествувате во постапка за ангажирање на еден (1) консултант.

Целосната документација е приложена кон ова објава и содржи:

Барање

ТоР Анекс 2 под акти

Visits: 250

Posted in Новости, Огласи.