Одговор од страна на МТСП на поставеното прашање за работа од дома

Доставен е одговор од страна на МТСП на поставеното прашање на МЗЗПР во однос на дефинирање на повреда на работно место при работа од дома (следствено организационата мерка – работа од дома).

МТСП – одговор на допис бр.030232-1 од 15.06.2020г.

Истото прашање претходно беше проследено до ФЗО, за кое истите се прогласија за ненадлежни.

Одговор од ФЗО

Допис до ФЗО

 

Views: 283

Posted in Новости.