Одговор на ФЗО на допис од МЗЗПР

Дополнителен одговор од ФЗО

Одговор на поставеното прашање на МЗЗПР до Фондот за здравствено осигурување во однос на дефинирање на повреда на работно место при работа од дома (следствено организационата мерка – работа од дома)

Допис до ФЗО

Одговор од ФЗО

Hits: 285

Posted in Новости.