ПРЕПОРАКИ ЗА ПОВТОРНО ОТВОРАЊЕ НА ГРАДИНКИТЕ ВО ВРЕМЕ НА ЕПИДЕМИЈА СО КОВИД-19

Појавата на новиот корона вирус, донесе една нова реалност  на зголемен ризик по животот и здравјето на луѓето. Промените во начинот на однесување и стекнатите навики, прилагодување кон новонастанатата состојба е неминовно. Придржување кон мерките за заштита и нивно разбирање од страна на децата, посебно во градинките, е отежнато или дури и невозможно. Затоа во градинките треба да се воведат мерки согласно природата на работа и способноста на децата истите да ги прифатат.

Повеќе на следниот линк:

ПРЕПОРАКИ ЗА ПОВТОРНО ОТВОРАЊЕ НА ГРАДИНКИТЕ ВО ВРЕМЕ НА ЕПИДЕМИЈА СО КОВИД

Visits: 325

Posted in COVID 19, Новости.