Листа за проверка согласно Закон за безбедност и здравје при работа

Епи Центар  во рамки на ПРОЕКТ НА УСАИД – ПАРТНЕРСТВО ЗА ПОДОБРА БИЗНИС РЕГУЛАТИВА изготви листа, со прашања, кои се однесуваат во насока на подобро запознавање со процедурите од инспекциски надзор. Прашалникот е поставен на нивната платформа, на следниот ЛИНК .

Листата за проверка ги вклучува законските прописи од избраната област. Листата за проверка е ажурирана заклучно со 27.01.2020 година. Листата за проверка е официјална според Државниот инспекторат за труд, а е дополнета во делот на прекршочни одредби.

 

Views: 559

Posted in Новости.