ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА КОНСУЛТАНТ

Почитувани,

Македонско здружение за заштита при работа во рамките на проектот “Обезбедување усогласеност со европските стандарди за добри практики за безбедност и здравје при работа за работодавачите и работниците,,  по договор за грант IPA/2019/413-818,” Ве поканува да учествувате во постапка за ангажирање на еден (1) консултант за подготовка на “Анализа на состојбата на професионалното образование за безбедност и здравје при работа”. Целосната документација е приложена кон ова писмо и содржи:

  1. Упатства за понудувачи и барања
  2. Aнекси:

Visits: 116

Posted in Новости, Огласи.