Предлог концепт за проширување на подршката за финансирање и кофинансирање на проекти

Почитувани членови, Ве информираме дека МЗЗПР до Министертсво за труд и социјална политика (МТСП) достави предлог концепт за проширување на подршката за финансирање и кофинансирање на проекти/програми на граѓанските организации кои работат во областа на безбедноста и здравјето при работа. Овој предлог концепт ги утврдува потребите, целите, механизмите, критериумите за финансирање и кофинансирање на проекти/програми од областа на безбедноста и здравјето при работа. За оваа иницијатива и за понатамошниот развој на овој процес ги ставаме на располагање сите наши капацитети, знаење и искуство.

Views: 124

Posted in Новости.