регистрација тест

РЕГИСТРАЦИЈА НА СТУЧНИ ЛИЦА ПО БЗР

РЕГИСТРАЦИЈА НА СТУЧНИ ЛИЦА ПО БЗР

Доколку сте стручно лице по БЗР, пополнете ја регистрацијата

0% Complete
1 of 2
Внесете име со кирилично писмо
Внесете презиме со кирилично писмо
Внесете електронска пошта
потврдете ја електронската пошта
Maximum upload size: 2MB
Користете фајлови; .jpg, .png, .gif, .tiff, .bmp. Со поставувањето на слика која се користи како ваша профил фотографија потврдувате дека имате права врз истата и дека нее илегална, нее со порнографска содржина и дека нее насилна во било која смисла.
Maximum upload size: 2MB
дозоволени формати: doc, docx, pdf

Hits: 75

Posted in Обуки.