регистрација тест

РЕГИСТРАЦИЈА

РЕГИСТРАЦИЈА

Доколку сте стручно лице по БЗР, пополнете ја регистрацијата

Внесете име со кирилично писмо
Внесете презиме со кирилично писмо
Внесете електронска пошта
потврдете ја електронската пошта
Maximum upload size: 2MB
Користете фајлови; .jpg, .png, .gif, .tiff, .bmp. Со поставувањето на слика која се користи како ваша профил фотографија потврдувате дека имате права врз истата и дека нее илегална, нее со порнографска содржина и дека нее насилна во било која смисла.

Hits: 9

Posted in Обуки.