ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕСРЕЌИ ЗА 2020 г.

Позади себе ја имаме 2020 година, година кога една невидлива закана ја клекна на коленици целокупната човекова цивилизација и на човекот директно во лице му покажа дека секогаш природата ја има последната реченица.
Додека светот ги брои речиси 150 милиони заболени и речиси 3.2 милиони починати од COVID 19, Македонија ги брои своите 151 илјада заразени и речиси 4.7 илјади починати граѓани. Година во која секојдневно се споменува превентивата преку практицирање на „светото тројство“ против пандемијата – држи дистанца, носи маска, дезинфицирај. Но исто така и година кога покажа дека целокупната свест на генералната популација не ја разбира суштината на заштитата при работа, поточно создавањето на превентивната култура. Не ја препознава заштитарската пирамида и дека последни мерки за заштита се користењето на личните заштитни средства.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕСРЕЌИ ЗА 2020

Views: 346

Posted in Новости.